Mevrouw De Minister

NORBERT TER HALL — VPRO — 2002


Mevrouw de Minister is een driedelige televisieserie die het verhaal vertelt van de jonge, onstuimige vrouwelijke Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dirkje Holman (Marieke Heebink), wiens entree in mannelijk politiek Den Haag veel opschudding teweegbrengt. Als de zorgsector in een grote crisis verkeert, moet er ergens worden bezuinigd. Het plan ontstaat om uitkeringsgerechtigden te verplichten tot vrijwilligerswerk in de zorg. Dit strijkt in tegen Dirkjes principes van sociale democratie. Als de wijze heren ook nog besluiten dat de oplossing binnen haar budget moet worden gezocht is het hek van de dam. In haar strijd tegen de regentencultuur en achterkamertjespolitiek weigert Dirkje aanvankelijk het omstreden plan uit te voeren, maar onder grote druk van haar premier zwicht ze. Een orkaan van protest trekt door Nederland en Dirkje wordt de nationale kop van Jut. Halsstarrig houdt mevrouw de Minister stand, zelfs ten koste van haar carrière en privéleven.